Bereken<span> Lijfrente Uitkering</span>

Bereken Lijfrente Uitkering

Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar!

Uw aanvangsuitkering berekenen

Met deze tool kunt u een indicatieve uitkering berekenen. Klik voor een specifiekere berekening op de groene button 'Uitkeringsschema aanvragen'. U kunt natuurlijk ook onze adviseurs raadplegen. Zij zijn u gratis en vrijblijvend van dienst. Kijk onder de rekentool wanneer zij beschikbaar zijn en maak direct een belafspraak.

Uw eerste uitkering is 0,- per jaar*
0,- per maand

Belangrijk*

 • U kunt in de tool kiezen tussen type uitkering hoge- of normale aanvang. Lees hier over de verschillen.
 • De berekende eerste uitkering is het bruto bedrag dat u het eerste jaar (periode van 12 maanden) ontvangt.
 • U bepaalt zelf of u dit per maand, kwartaal, half jaar of jaar uitgekeerd krijgt.
 • Er is gerekend met een netto voorbeeldrendement van 4,8% en het huidig geldende u-rendement.
 • Het maximum inlegbedrag is wettelijk bepaald en afhankelijk van de uitkeringsperiode.
 • Na het eerste jaar is de hoogte van de uitkering afhankelijk van het beleggingsresultaat. De uitkering daarna kan dus hoger of lager zijn.
 • Alle informatie voor u gebundeld

  Voor het uitkeren van lijfrentekapitaal hebben we een product ontwikkeld op basis van beleggen. Met deze uitkerende lijfrente ontvangt u een hogere aanvangsuitkering. Wilt u weten hoe dit werkt en of dit product ook geschikt is voor u? Lees het in onze brochure.

  Brochure lijfrente uitkeren

  Hoge- of normale aanvangsuitkering

  Hoge aanvang
  De lijfrente beleggingsrekening van Doelbeleggen.nl met hoge aanvang is bijzonder door de hoge aanvangsuitkering. Deze lijfrente beleggingsrekening is populair bij mensen die aan het begin van hun pensioen een hoger inkomen willen, als ze nog jong en vitaal zijn. De hogere uitkering geeft de mogelijkheid om lang gekoesterde wensen in vervulling te laten gaan of om de lasten van een nog lopende hypotheek makkelijker te kunnen dragen.

  De aanvangsuitkering is hoger, omdat we in het begin al rekening houden met een voorbeeldrendement van 4,8 procent. Hij is zo samengesteld dat deze na de start zelfs nog wat oploopt en in jaar 6 weer naar beneden corrigeert. Na het eerste jaar wordt de uitkering altijd aangepast op het werkelijk behaalde rendement*. Bij tegenvallende rendementen kan het voorkomen dat er minder wordt uitgekeerd dan er oorspronkelijk is ingelegd.

  Normale aanvang
  Bij de standaard beleggingslijfrente met een normale aanvang is de aanvangsuitkering lager. Bij een positief rendement zullen de hoogste uitkeringen doorgaans aan het eind van de looptijd plaatsvinden, dus bijvoorbeeld nadat de leeftijd van 80 jaar is gepasseerd. Ook bij de standaard beleggingslijfrente kan er bij tegenvallende rendementen minder worden uitgekeerd dan er oorspronkelijk is ingelegd.

  Hoge of normale aanvangsuitkering

  Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
  Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
  Beoordeling Vermogensbeheer.nl
  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen.nl © 2024