Samen <span> Doelbeleggen</span>

Samen Doelbeleggen

Dé portal voor adviserend Nederland

Aanmelden

Kenniscentrum

In ons kenniscentrum delen wij over de meest actuele en relevante informatie over verschillende thema's. Ook geven wij concrete kansen voor de financieel adviseur om de klant nog gepaster te kunnen adviseren. Zelf berekeningen maken en direct offertes opstellen? Meld u dan hierboven aan!

Samen Doelbeleggen is niet voor niets dé portal voor adviserend Nederland. Binnen het fiscale kade bieden wij maximale flexibiliteit in vermogensopbouw, pensioenopbouw en ondernemerskapitaal. Uw klanten kunnen bij ons ook aanvullend pensioen laten uitkeren, waarbij het altijd weer mogelijk is om zaken te wijzigen. Zo blijft u als adviseur doorlopend betrokken en kunt u uw klant continu van het best passende advies voorzien.

Lijfrentes

Het nieuwe pensioenakkoord geeft veel extra ruimte voor zelfstandige pensioenopbouw in de vorm van lijfrente. Dit is voor werknemers, ZZP'ers en ondernemers de perfecte manier om flexibel een eigen oudedagvoorziening op te bouwen.

Voor veel klanten houdt dit in dat ze dit jaar kunnen afstorten of wellicht een keuze moeten maken over hun bestaande kapitalen. Als financieel adviseur kunt u het laatste kwartaal hier mooi voor gebruiken!

Lees hier meer over het opbouwen van lijfrentes

Lees hier meer over het uitstellen van lijfrentes

Lees hier meer over het uitkerenvan lijfrentes

Stakingswinst

Klanten die hun eenmanszaak of VOF staken, verkopen of omzetten in een bv, krijgen te maken met stakingswinst. Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van de onderneming en de werkelijke waarde op het moment dat de onderneming wordt gestaakt of verkocht. Meestal moet uw klant over het bedrag van de stakingswinst inkomstenbelasting betalen. Maar er is ook een manier om belastingheffing uit te stellen en om te besparen op het bedrag dat uw klant uiteindelijk moet betalen.

Ontdek snel de mogelijkheden van stakingswinst.

Stamrecht BV

Een opgebouwd loonstamrecht (Gouden Handdruk in de volksmond) is het meest flexibele instrument voor een aanvulling op het pensioen. Met een goede regie wordt dit onderdeel van de oudedagsvoorziening een blijvend maatwerk advies, zowel fiscaal als budgettair. Vanuit welke uitvoerder, de eigen BV, bank, verzekeraar of vermogensbeheerder, is voor eenieder een persoonlijke afweging.

Lees hier meer over de (on)mogelijkheden van de stamrecht bv

Brochures en belangrijke downloads

Doelbeleggen heeft brochures voor verschillende beleggingsoplossingen binnen Box 1 en Box 3. Ook vindt u hier downloads van formulieren en voorwaarden.

Brochures en downloads

Inplannen telefonische afspraak

Heeft u behoefte aan een telefonische afspraak om meer te weten te komen over de mogelijkheden van Samen Doelbeleggen? Of wilt u een klantcasus bespreken? Via de knop hieronder kunt u een tijdstip aangeven dat dit voor u het beste uitkomt.

Kies een dag en tijd

NIEUW: Beoordelingsrapport 2023

Vergelijkingssite Finner.nl beoordeelt partijen op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert men bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, kijkt men naar de hoogte en voorwaarden van de kosten en toetst men onze onafhankelijkheid.

Vergelijk door Finner 2023
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024