<span>Wat te doen met uw lijfrente? </span>

Wat te doen met uw lijfrente?

Eerder gepubliceerd in dagblad Trouw & FD

Lijfrentekapitaal, wat kunt u er nu mee?

In de jaren ’80 en ’90 zijn we massaal lijfrentekapitaal gaan opbouwen, met het idee om rond ons 62ste met pensioen te gaan. Veel polissen en bancaire lijfrentes keren daarom rond die leeftijd uit, terwijl de AOW-leeftijd steeds verder is opgeschoven tot 67 jaar. Een expirerende lijfrente laten uitkeren terwijl je nog werkzaam bent is niet handig, omdat het dan extra inkomen bovenop je salaris is en daarom zwaar wordt belast. Dus wat is wijsheid?

Pensioenadviseur Pieter van Deudekom is de geestelijk vader van de uitkerende beleggingslijfrente van Doelbeleggen.nl. Hij legt uit welke keuzes je hebt als een lijfrente gaat uitkeren (‘expireert’) en waarom beleggen juist nu een interessante overweging kan zijn. “Een uitkering op je 62ste klinkt misschien als een welkome aanvulling, maar over een lijfrente die voor je AOW-leeftijd gaat uitkeren, betaal je al snel 20% meer belasting dan wanneer je de uitkering uitstelt tot na je AOW-leeftijd. Als je tussen je 62ste en 65ste het bericht krijgt dat je lijfrente gaat expireren, is niets doen dus geen optie. Meestal moet de lijfrente worden verlengd of de uitkering uitgesteld. De voorwaarden die gelden zijn afhankelijk van hoe het kapitaal is opgebouwd."

Overstappen van sparen naar beleggen? > Lees meer

Brochure lijfrente uitkeren

Voor het uitkeren van lijfrentekapitaal hebben we een beleggingsoplossing ontwikkeld waarmee wij u een hogere aanvangsuitkering kunnen aanbieden. Hoe we dit kunnen realiseren en of dit product ook geschikt is voor u leest u in de brochure; lijfrente uitkeren

Download

Vrijgevallen lijfrente uitstellen

Polissen die zijn afgesloten bij een verzekeraar bieden vaak geen mogelijkheid tot uitstel van de einddatum. Is het wel mogelijk, dan zijn de verzekeringskosten vaak hoger dan de opbrengsten, met een negatief resultaat als gevolg. Het opgebouwde kapitaal afstorten in een bancaire lijfrenterekening of beleggingslijfrente is daarom vaak lucratiever.

De uitkering uitstellen tot je daadwerkelijk stopt met werken kan alleen al 20% belastingvoordeel opleveren.

Een expirerende bancaire lijfrenterekening kun je altijd verlengen. Echter, door de huidige lage rentestand heeft de bancaire lijfrenterekening veel van zijn glans verloren. In de huidige lijfrentemarkt wint de beleggingslijfrente aan populariteit, omdat beleggen zowel in de opbouw- als in de uitkeerfase meer rendement kan bieden. Het expirerende lijfrentekapitaal (polis of bancair) wordt gestort in een beleggingslijfrente en belegd en beheerd door een vermogensbeheerder. Dit moet wel bij de klant passen, beleggen is namelijk niet voor iedereen een passende oplossing. Dit wordt daarom door de vermogensbeheerder vooraf nauwgezet in kaart gebracht.

Samen Doelbeleggen - ontwikkeld voor intermediars > Lees meer

Lage rente vraagt om creativiteit

“Lijfrentekapitaal nu laten uitkeren is door de lage rentestand niet voor iedereen het ideale scenario,” vertelt Pieter. “Ik werk al veertig jaar in het pensioenvak en ik heb al veel lijfrenteproducten de revue
zien passeren. Als adviseur zoek je altijd de best passende oplossing voor je klant, maar hoe wapen je je tegen de huidige lage rente als geen product daartegen opgewassen is? Zelf een product ontwikkelen is altijd een stille wens van mij geweest. Maar dan wel ontwikkelt vanuit de behoefte van de klant, zonder concessies te hoeven doen.”

Een pensioenuitkering die meebeweegt met veranderende behoeften

De nieuwe uitkerende beleggingslijfrente keert bij aanvang meer uit. Soms wel 30% tot 50% meer dan een traditionele beleggingslijfrente. Met instemming van de Belastingdienst is de uitkerende beleggingslijfrente gebaseerd op een ingerekend rendement van vier procent.

“Met die ontwikkeling komen we heel veel mensen tegemoet in hun wens om juist bij aanvang van hun pensioen over meer inkomsten te beschikken. Het rendement wordt jaarlijks aangepast aan het werkelijk behaalde beleggingsreendement. Als beleggingsresultaten tegenvallen dan kan het voorkomen dat er minder wordt uitgekeerd dan er oorspronkelijk is ingelegd."

Een ander zéér groot voordeel van de uitkerende beleggingslijfrente is dat je niet vast zit aan de oorspronkelijk gekozen looptijd. Pieter: "De uitkering mag binnen de fiscale grenzen worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Geweldig natuurlijk, want je weet tenslotte niet wat de toekomst brengt. Wordt de gezondheid wat minder, dan kun je naar behoefte overstappen naar een kortere, maar hogere uitkering.”

Hogere uitkering bij aanvang pensioen > Lees meer

Verschillen in aanvangsuitkering tussen verschillende lijfrenteproducten

Voorbeeld: een koopsom van € 100.000 (cijfers september 2020)

Looptijd  Doelbeleggen  Concurrenten*  Verschil  Banksparen  Verschil
10 jaar € 11.578 € 9.781 18% € 10.400 11%
15 jaar € 8.597 € 6.455 33% € 7.220 19%
20 jaar € 7.092 € 4.793 48% € 5.680 25%

* betreft een vergelijking met andere standaard beleggingslijfrentes. Aan dit vergelijk kunnen geen rechten worden ontleend.

Het traditionele bankspaarproduct is gegarandeerd en wijzigt niet. Bij een standaard beleggingslijfrente start de uitkering laag en vinden de hoogste uitkeringen naar verwachting pas plaats aan het eind van de lijfrente.

De uitkerende beleggingslijfrente van Doelbeleggen begint direct met een hogere uitkering omdat wordt gewerkt met een ingerekend rendement van 4%. Soms is die uitkering wel 30 tot 50% hoger. Uiteindelijk wordt bij beide beleggingslijfrentes de daadwerkelijke uitkering aangepast (omlaag of omhoog) aan het werkelijk behaalde rendement. Bij tegenvallende rendementen kan het voorkomen dat er minder wordt uitgekeerd dan de oorspronkelijke inleg.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024