FIscale Oudedagsreserve<span><br>Omzetten naar Lijfrente</span>

FIscale Oudedagsreserve
Omzetten naar Lijfrente

Brochure aanvragen

Wat is Fiscale Oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een regeling voor IB-ondernemers. Hiermee kan een deel van de winst uit de onderneming worden gereserveerd voor pensioeninkomen. Een FOR is feitelijk een fiscale aftrekpost om op korte termijn minder belasting te betalen. Voorwaarde is wel dat de reservering binnen de onderneming blijft.

Wanneer mag ik FOR opbouwen?

Tot 31-12-2022 was het mogelijk dotaties aan de FOR toe te voegen en verder op te bouwen.
Vanaf 1 januari 2023 is de wet inzake de fiscale oudedagsreserve gewijzigd en is verdere opbouw niet meer mogelijk. De reeds opgebouwde for-reserve mag nog wel blijven staan.

FOR in de b.v.

De fiscale oudedagsreserve kan bij omzetting van de éénmanszaak naar de b.v. worden overgenomen in de vorm van een Stamrechtverplichting in de b.v. Dit stamrecht dient conform een afspraak die is opgesteld in een zgn. Stamrechtovereenkomst, jaarlijks te worden verhoogd met een bepaald rentepercentage.

Vanaf de pensioendatum wordt het stamrecht omgezet in een lijfrente-uitkering. Dit kan vanuit de b.v. of na afstorting van de verplichting bij een externe partij (verzekeraar, bank of vermogensbeheerder).

FOR omzetten naar lijfrente

Het is mogelijk om de huidige fiscale oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente. Feitelijk neemt de reservering dan af met het bedrag dat wordt gestort in de lijfrente. Het bedrag van de afneming wordt dan bij uw winst opgeteld. De betaalde lijfrente-inleg is een fiscale aftrekpost, waardoor u per saldo geen extra belasting verschuldigd bent.

Aanvullend pensioen opbouwen voor ZZP'er

Bent u ZZP'er / IB-ondernemer en wilt u naast uw AOW toch aanvullend pensioen opbouwen?
Met de nieuwe Wet toekomst pensioen (Wtp) wordt de fiscale ruimte voor aanvullend pensioen aanzienlijk verhoogd. Dit betekent dat IB-ondernemers en particulieren meer geld kunnen inleggen voor pensioenopbouw. Over de inleg wordt pas inkomstenbelasting betaald als het kapitaal wordt uitgekeerd - nadat de AOW is bereikt.

Meer informatie

Flexibiliteit & keuzevrijheid

Uw ODV of FOR omzetten in een beleggingslijfrente kan verschillende voordelen bieden. Wij hebben de voor- en nadelen t.o.v. banksparen of verzekeren voor u uitgewerkt in een brochure. Vraag hem aan of laat u vrijblijvend informeren door onze beleggingsadviseurs.

Telefonisch adviesgesprek plannen

Beoordelingsrapport 2024

Vergelijkingssite Finner beoordeelt partijen op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert men bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, kijkt men naar de hoogte en voorwaarden van de kosten en toetst men onze onafhankelijkheid.

Beoordeling Finner 2024
Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024