<span>Groene</span> tabel 2019 / 2020

Groene tabel 2019 / 2020

Aanvraag pensioenbrochure

Inhouding belasting op uitkerende lijfrente

Op het moment dat de leefrente wordt uitgekeerd, moet er Box-1 belasting worden ingehouden. Deze vindt plaats aan de hand van de zgn. groene tabel. De groene tabel is een belastingtabel die voor o.a. pensioen en lijfrente-inkomen en bijzondere beloningen wordt gehanteerd.

Het betreft hier slechts een “voorheffing” en kan in sommige gevallen wat te veel of te weinig zijn, afhankelijk van de andere inkomensbronnen en aftrekposten van de belastingplichtige. ( AOW, ander pensioen etc). Voor de belastingplichtige die inmiddels AOW ontvangt, wordt over dat inkomen de algemene heffingskorting meestal toegepast. De groene tabel gaat uit van een maanduitkering.
Dat betekent in de praktijk dat het mogelijk is dat indien geen sprake is van maand-uitkering, maar een uitkering per kwartaal of jaar, er te veel belasting wordt ingehouden.

Bij de definitieve belastingaanslag wordt gekeken naar het totale inkomen in Box-1.
Indien de voorheffing te hoog is geweest, krijgt de belastingplichtige de teveel betaalde belasting uiteraard retour. In sommige gevallen kan het zijn dat er bijbetaald moet worden.

Beleggen met een doel

Doelbeleggen is in 2018 én 2019 verkozen tot Beste Online Vermogensbeheerder van Nederland. Met ons online platform is vermogensbeheer voor iedereen toegankelijk geworden. Geld laten beleggen door ervaren vermogensbeheerders tegen lage kosten. U kunt al bij beleggen vanaf €1.-

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024