Nettolijfrente voor Nettopensioen

Nettolijfrente voor Nettopensioen

Al 5 jaar IEX' Beste Keuze

Brochure

Wat is een nettolijfrente?

Voor een nettolijfrente legt u periodiek een bepaald bedrag van uw nettoloon in op een geblokkeerde rekening. Over de inleg en de waardeaangroei betaalt u geen vermogensrendementsheffing in box 3. Vanaf uw AOW-leeftijd komt dit bedrag vrij. U krijgt het dan periodiek uitgekeerd als netto-aanvulling op uw pensioen. U hoeft er dus geen inkomstenbelasting meer over te betalen. Ook in de uitkeringsfase blijft het kapitaal buiten box 3.

Naast de nettolijfrente bestaat er ook nettopensioen.

Nettopensioen kunt u alleen opbouwen via een werkgever. Het valt onder de Pensioenwet. Een nettolijfrente is flexibeler en heeft ook in de uitkeringsfase betere mogelijkheden. Bovendien heeft u met een nettolijfrente de zekerheid dat het volledige kapitaal aan uzelf of aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd. We zetten de belangrijkste verschillen voor u op een rij.

Zo werkt de nettolijfrente

Een werknemer of zelfstandige kan jaarlijks stortingen doen voor een nettolijfrentekapitaal. Hoeveel u mag storten, hangt af van uw inkomen en leeftijd. Het belangrijkste voordeel is dat het opgebouwde kapitaal niet tot uw box-3 vermogen behoort en dat u er geen vermogensrendementsbelasting over hoeft te betalen. Dat voordeel geldt zowel in de opbouw- als in de uitkeringsfase.

Vanaf het jaar dat de AOW start, moet u het gespaarde saldo gebruiken voor een periodieke uitkering. Eventueel mag u de uitkering ook uitstellen tot maximaal 5 kalenderjaren na de ingang van de AOW. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de gekozen looptijd en het rendement. De afgesproken uitkering is onafhankelijk van het leven van de rekeninghouder en zal altijd volledig worden betaald. Bij overlijden van de rekeninghouder gaat de uitkering over naar de nabestaanden/erfgenamen.

Extra pensioen opbouwen met een nettolijfrente

Pensioen opbouwen kan in Nederland met hulp van de fiscus. Uw inleg voor pensioen is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Eén van die voorwaarden is het inkomen waarover u pensioen kunt opbouwen. Dat is in 2023 maximaal € 137.800.

Is uw inkomen hoger en wilt u ook over dit meerdere pensioen opbouwen? Dan kunt u de inleg niet aftrekken, maar er is wel een manier om geen belasting te hoeven betalen in box 3. U kiest dan voor een nettolijfrente.

Belangrijkste voorwaarden nettopensioen

• De uitvoering moet in handen zijn van een (pensioen)verzekeraar of pensioenfonds.
• De werkgever is verzekeringnemer en houdt de premie in op het nettosalaris.
• U kunt het nettopensioen niet voortzetten als u uit dienst gaat.
• De Pensioenwet is van toepassing. Dat betekent onder andere dat van het opgebouwde pensioenkapitaal een levenslang pensioen moet worden aangekocht bij een verzekeraar. Die uitkering stopt na uw overlijden (en eventueel het overlijden van uw partner).
• Afkoop van opgebouwd kapitaal is niet mogelijk.
• Opgebouwd pensioenkapitaal valt onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding.

Belangrijkste voorwaarden nettolijfrente

• De uitvoering moet in handen zijn van een professionele verzekeraar, bank of beleggingsonderneming.
• U bent zelf rekeninghouder en stort van eigen rekening.
• U kunt ook stortingen doen als u geen dienstverband (meer) heeft.
• De Pensioenwet is niet van toepassing. Dat geeft u de vrijheid om een uitkering te kiezen in de vorm van een bancaire of beleggingslijfrente. Opgebouwd lijfrentekapitaal wordt dan altijd volledig aan u of uw nabestaanden uitgekeerd.
• Afkoop is mogelijk, onder voorwaarde dat u het genoten fiscaal voordeel terugbetaalt. De Belastingdienst rekent maximaal 10 jaar terug.
• De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is niet van toepassing.

Maximum storting

Hoeveel u jaarlijks mag storten voor uw nettolijfrente, is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd aan het einde van het voorafgaande kalenderjaar. Boven het inkomen van € 137.800 mag u 15% inleggen. Inleggen kan tot 5 jaar na de AOW-leeftijd.

Rekenvoorbeeld opbouw nettolijfrente

Voorbeeld opbouw in de jaarruimte:

Uw bruto inkomen is € 250.000 per jaar en u bent 56 jaar.
Uw netto-inleg mag dan zijn: 15% van (€ 250.000 -/- € 137.800) = € 16.830

De totale opbouw voor de nettolijfrente bedraagt op 67 jaar bij een jaarlijks rendement van 4% circa € 236.000

Vermogensrendementsheffing
In 2024 betaalt u boven de vrijstelling ca 0,01%* over het spaartegoed. Over de andere tegoeden betaalt u een kleine 2%. Het voordeel wordt dus het beste benut als de nettolijfrente wordt gestort op een beleggingsrekening.
* voorlopig vastgesteld voor 2024

Fiscaal voordeel

Indien u het nettolijfrentekapitaal in 20 jaar laat uitkeren en een jaarlijks rendement behaalt van 4%, komt bij een gemiddelde vermogensrendementsheffing van jaarlijks 2% het belastingvoordeel in box 3 uit op ruim € 83.000. Dat is op het gespaarde bedrag van € 236.000 een belastingbesparing van 35%.

Voorbeeld inhaalruimte

Als er in voorgaande jaren geen gebruik is gemaakt van de nettolijfrente-inleg kan deze alsnog (beperkt) worden ingehaald. Het in te halen bedrag wordt op dezelfde wijze berekend als de jaarruimteberekening, echter de inhaal is per jaar gemaximeerd op € 21.013.

Nettolijfrente in de uitkeringsfase

De nettolijfrente-uitkering start in principe in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt de start van de uitkering uitstellen tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. De looptijd van de nettolijfrente-uitkering moet minimaal 5 jaar zijn. Bij een looptijd korter dan 20 jaar mag de uitkering maximaal € 13.364 per jaar bedragen (2024). Als u kiest voor een looptijd van 20 jaar of langer is er geen maximum.

Voorbeeld 1
U heeft een nettolijfrentekapitaal opgebouwd van € 100.000. Bij een rendement van 4% moet u een looptijd van minimaal 11 jaar kiezen en wordt de uitkering € 11.414 per jaar.

Voorbeeld 2
U heeft een nettolijfrentekapitaal opgebouwd van € 250.000. Bij een rendement van 4% moet u een looptijd van minimaal 20 jaar kiezen en wordt de uitkering € 18.395 per jaar.

Vererving nettolijfrente

Uw nabestaanden hoeven in veel gevallen geen erfbelasting te betalen als zij bij uw overlijden de lijfrente erven. In veel gevallen erft de partner de lijfrente, maar u kunt er ook voor kiezen om in een testament uw kinderen of kleinkinderen aan te wijzen als erfgenaam. Dit kan een besparing opleveren van maximaal 20% erfbelasting.

Bij wie ga ik mijn nettolijfrente kapitaal opbouwen

U kunt de inleg onderbrengen bij een verzekeraar, bank of beleggingsonderneming. Jaarlijks kunt u zelf de hoogte van de inleg bepalen, rekening houdend met de fiscale regels. U kunt tussentijds wisselen van uitvoerder, ook als u al ergens anders kapitaal heeft opgebouwd.

Door wie ga ik mijn nettolijfrentekapitaal laten uitkeren?

Ook in de uitkeringsfase kunt u kiezen voor een verzekeraar, een bank of een beleggingsonderneming. In de regel zal het in de uitkeringsfase moeilijker zijn te wisselen tussen aanbieders. Het aantal aanbieders is overigens zeer beperkt.

De nettolijfrente-uitkeringsrekening van Doelbeleggen.nl

Zowel voor de opbouwfase als voor de uitkeringsfase van de nettolijfrente wordt het beleggingsplatform van Doelbeleggen.nl gebruikt. U kunt hierbij kiezen uit twee mogelijkheden.

1. De uitkeringen stijgen of dalen jaarlijks met het behaalde rendement.
2. Er wordt vooraf rekening gehouden met een rendement van maximaal 4% per jaar, waardoor de uitkering op een hoger niveau start. Daarna wordt de uitkering jaarlijks bijgesteld aan de hand van het werkelijk behaalde rendement.

Een eenmaal afgesproken looptijd van de nettolijfrente-uitkering kan (binnen de fiscaal gestelde grenzen) nog worden aangepast.

Wanneer is een nettolijfrente interessant voor u?

Als u in 2023 meer verdiende dan € 137.800, dan is de nettolijfrente een aantrekkelijke manier om uw pensioen op het gewenste niveau te brengen. De fiscale voordelen zijn evident. U betaalt geen belasting in box 3 over uw nettolijfrentekapitaal en uw erfgenamen hoeven er geen erfbelasting over te betalen, mochten zij de nettolijfrente later erven. Tegelijkertijd is een nettolijfrente heel flexibel.

Als u het kapitaal toch eerder wilt gebruiken, dan kunt u uw inleg terugkrijgen zonder extra belasting of boete te hoeven betalen. Wel dient u alsnog vermogensrendementsheffing te betalen (tot maximaal 10 jaar terug). Kortom: als u de middelen heeft om in te leggen in een nettolijfrente, is er geen reden om dit buitenkansje voorbij te laten gaan.

NIEUW: Beoordelingsrapport 2023

Vergelijkingssite Finner.nl beoordeelt partijen op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert men bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, kijkt men naar de hoogte en voorwaarden van de kosten en toetst men onze onafhankelijkheid.

Vergelijk door Finner 2023
Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024