<span>Wet toekomst pensioen </span><br> vanaf 2023 verruiming aftrek

Wet toekomst pensioen
vanaf 2023 verruiming aftrek

Aanvraag pensioenbrochure

Voor wie interessant?

Iedereen die werkt krijgt de komende jaren te maken met de nieuwe pensioenwet. Werknemers bouwen voortaan een eigen, individueel pensioenpotje op. Ze ontvangen later geen gegarandeerde pensioenuitkering, maar een uitkering die afhankelijk is van beleggingsresultaten. Zelfstandigen en werknemers met een pensioentekort kunnen dankzij de nieuwe Wet toekomst pensioen (Wtp) meer pensioen opbouwen met belastingvoordeel. Op deze pagina leest u hoe dat werkt.

Lijfrente is pensioen

Als u wilt profiteren van fiscaal voordeel bij het opbouwen van pensioen, dan moet u geld inleggen voor een lijfrente. Kent u dit woord alleen uit Monopoly? Geen probleem. Lijfrente betekent eigenlijk hetzelfde als pensioen. Het is een terugkerende uitkering voor als u in leven bent, maar dan niet van een pensioenfonds maar van een aanbieder die u zelf kiest.

U legt geld in voor uw lijfrente op een speciale spaar- of beleggingsrekening. Het geld moet op die rekening blijven staan totdat u met pensioen gaat. U mag het niet voor iets anders gebruiken, anders vervalt het fiscale voordeel.

Als u met pensioen gaat, komt het opgebouwde bedrag vrij, inclusief rente en/of beleggingsrendement. Met dit bedrag moet u een lijfrente kopen. Ook dit is verplicht om het fiscale voordeel te kunnen behouden. Tenslotte moet u zich houden aan een paar fiscale spelregels. Zo moet de uitkering minimaal 5 jaar doorlopen en moet de uitkering maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd ingaan.

Pensioentekort is voorwaarde voor belastingaftrek

U mag de inleg voor een lijfrente alleen aftrekken als u volgens de regels van de fiscus een pensioentekort heeft. Deze rekenregels worden met de invoering van de nieuwe pensioenwet verruimd.
Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel pensioen u per jaar te weinig opbouwt en hoeveel u mag aftrekken om dit aan te vullen. Dit heet uw jaarruimte. Als u in het verleden ook te weinig pensioen heeft opgebouwd, dan kunt u ook inhaal- of reserveringsruimte hebben. Ook dit kunt u uitrekenen op de website van de Belastingdienst.

Dit zijn de rekenregels vanaf 2024

Neem uw inkomen van het voorgaande belastingjaar (2023) maximaal € 137.800. Trek daar € 17.545 voor de AOW van af. Neem van de uitkomst 30%. Het resultaat is uw jaarruimte als u in dat jaar geen pensioen heeft opgebouwd bij een werkgever.
Heeft u in het voorgaande belastingjaar wel pensioen opgebouwd bij een werkgever, dan moet u de jaarruimte nog verminderen met 6,27 keer de factor A. De factor A geeft aan hoeveel ouderdomspensioen u in een jaar heeft opgebouwd. U vindt de factor A in uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

De maximale jaarruimte is €36.077. De inhaal- of reserveringsruimte is maximaal €41.608. U mag maximaal 10 jaar inhalen. U mag tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd inleg voor uw lijfrente aftrekken.

Als uw pensioenregeling eenmaal is aangepast aan de nieuwe Pensioenwet, heeft u de factor A niet meer nodig. Dan moet u de jaarruimte verminderen met de premies af die u in dat jaar samen met uw werkgever heeft ingelegd. In 2024 is dit nog niet aan de orde.

Rekenvoorbeeld inhaalruimte

Maximale fiscale ruimte 2023 2024
Jaarruimte € 33.746 € 36.077
Inhaalruimte € 38.000 € 41.608
Totaal € 71.746 € 77.685

Pensioenopbouw voor de zelfstandig ondernemer

Met de komst van de nieuwe pensioenwet kunnen zelfstandig ondernemers en DGA’s een prima pensioen opbouwen. Met de hogere aftrekbare bedragen en de ruimere inhaalperiode staan er nauwelijks nog beperkingen in de weg om op een flexibele manier pensioen op te bouwen met fiscaal voordeel.

Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024