Negatieve<span>Spaarrente</span>

NegatieveSpaarrente

De spaarrente was al niet veel, maar nu zelfs een negatieve rente aanstaande lijkt, gaan steeds meer Nederlanders op zoek naar een alternatief

Negatieve Spaarrente lijkt onvermijdelijk

Een negatieve spaarrente lijkt onvermijdelijk. De bank geld betalen om uw geld te mogen beheren; dat voelt niet alleen als de omgekeerde wereld, dat is het ook! Welke alternatieven zijn er, anders dan de oude sok en het matras?

Ontkom aan de negatieve spaarrente; 3 tips

Tip 1. Spaardeposito afsluiten

De voordelen:
 • Vaak hogere rente dan spaarrekening indien gekoppeld aan lange looptijd
 • Eindopbrengst gegarandeerd (maar kan alsnog lager zijn dan inflatie!)
 • Veilig sparen - de meeste spaardeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel van DNB
 • Nadelen:
 • Rente wordt vastgezet en zal bij stijgende rente niet meestijgen
 • Hoge kosten bij tussentijdse opname
 • Bijstorten is niet mogelijk
 • Weinig flexibiliteit: strikte voorwaarden met betrekking tot de inleg, looptijd en boetebepalingen
 • Tip 2. (Hypotheek)schulden aflossen

  Voordelen schulden aflossen:
 • Interessant als uw vermogen meer is dan het heffingsvrije deel (2019 = € 30.360 )
 • Door extra af te lossen op uw hypotheek zullen uw maandlasten zakken. Controleer wel altijd hoeveel u extra mag aflossen. Vaak is dit tot een maximum beperkt.
 • Nadelen van vervroegd aflossen
 • Lagere belastingaftrek, minder belastingvoordeel
 • Geld is niet langer liquide doordat het in je huis is gestoken
 • Bijleenregeling - door vervroegd af te lossen kan de overwaarde op uw woning snel oplopen. Die overwaarde van uw oude huis moet in een eventueel nieuwe woning worden geinvesteerd. Doet u dat niet, maar leent u (een deel van) het bedrag van de overwaarde bij voor het nieuwe huis, dan vervalt voor dit bedrag de hypotheekrenteaftrek.
 • Tip 3. Beleggen

  Voordelen van beleggen
 • Hoge mate van flexibiliteit: Investeren wanneer en waarin u maar wilt. Zonder maandelijkse inlegverplichtingen
 • Rendement: Beleggen kan meer opleveren dan sparen
 • Nadelen van beleggen
 • Beleggen kent risico's. Hoewel risico's in grote mate beperkt kunnen worden, kan niet worden uitgesloten dat u (een deel van) de inleg verliest. De mate van risico is afhankelijk van de aard van de belegging. Zo zal een belegging met een hoger verwacht rendement doorgaans hogere risico's met zich meebrengen.
 • Lees ook: Waarom is de spaarrente zo laag?

  Beleggen doet u met een doel

  Doelbeleggen is verkozen tot beste online vermogensbeheerder van Nederland. Wat maakt ons uniek? U leest er alles over in het boek: "Ontdek de haalbaarheid van je doel"- 50 pagina's heldere taal en duidelijke rekenvoorbeelden.

  Vul hieronder uw gegevens in en ontvang hem gratis!

  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen.nl © 2024