Offerte <span>aanvraag</span>

Offerte aanvraag

twee varianten

Hieronder vraagt u een offerte op voor Leefrente. Dit is onze uitkerende beleggingslijfrente.

1. De Leefrente zo is samengesteld dat deze direct start met een hogere uitkering. Daardoor sluit deze beter aan bij de behoefte om in het begin van het pensioen hogere uitkeringen te ontvangen.

2. De Leefrente standaard doet dat niet. Deze begint laag en loopt op. Voor klanten die juist de eerste jaren geen behoefte hebben aan een hoge uitkering.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024